Bạn vừa mới đăng ký nhận Bản tin Phụ nữ Năng Động Tự Tin. Chúng tôi cần bạn xác nhận địa chỉ email để chắc chắn các bản tin hấp dẫn sẽ được gửi đúng địa chỉ.

Hãy mở email của bạn và click vào đường link chúng tôi vừa gửi cho bạn để hoàn thành nhé!

Đọc tiếp Blog Điều Kinh hoặc quay lại trang giới thiệu sản phẩm Viên Điều Kinh Bắc Thái của chúng tôi

Đặt mua ngay

Miễn phí giao hàng Toàn Quốc – Thanh toán khi nhận hàng

badge_favorite

1 lọ

Thử nghiệm

350K

 • Đỡ đau ngay sau 3 lần uống
 • Dành cho người bị nhẹ
 • Tư vấn? 0914 936 257
badge_bestseller

2 lọ

Dứt điểm

590K

 • Dứt điểm chứng kinh sớm – muộn
 • Đỡ đau ngay sau 3 lần uống
 • Tư vấn? 0914 936 257
 • Tiết kiệm 110k

3 lọ

Mua chung

850K

 • Dứt điểm chứng kinh sớm – muộn
 • Đỡ đau ngay sau 3 lần uống
 • Tư vấn? 0914 936 257
 • Tiết kiệm 200k
×

Bác sĩ Tư vấn Miễn Phí:

Tên bạn (yêu cầu)

Số điện thoại (yêu cầu)

Email (yêu cầu)

×